Welcome to the official website of "Zangak" bookstore Order a call now
Cart
Տեսականի

Ինչպես պլանավորել մայրենիի դասը 4

Karine Torosyan, Karine Chibukhchyan, Astghik Balayan

3800 AMD

Ինչպես պլանավորել մայրենիի դասը 3

Karine Torosyan, Karine Chibukhchyan, Astghik Balayan

3800 AMD

Ինչպես պլանավորել մայրենիի դասը 2

Karine Torosyan, Karine Chibukhchyan, Astghik Balayan

3600 AMD

Մայրենի 2-4 Ուսուցչի ձեռնարկ

Karine Torosyan, Vachagan Sargsyan, Karine Chibukhchyan, Yeghine Khachatryan, Susanna Grigoryan, Elena Dzhilavyan

2800 AMD

Թելադրության նյութերի ժողովածու

Hovhannes Zakaryan, Mkhitaryan A․

2600 AMD

Սովորեցնում ենք խոսել ճիշտ

Anahit Vardanyan, Hasmik Hovhannisyan, Ani Meliksetyan, Siranush Karapetyan

2600 AMD

Մեթոդական աշխատանքը դպրոցում

Karine Torosyan, Karine Chibukhchyan, Marina Manukyan

2400 AMD

Methods of Teaching English as a Foreign Language

Lili Karapetyan, Arus Markaryan

2200 AMD

Սովորում ենք փոխադրություն գրել

Karine Torosyan, Karine Chibukhchyan

2200 AMD

Քիմիայի լաբորատոր աշխատանքներ

Robert Adamyan, Tariel Ghochikyan, Gevorg Simonyan

2200 AMD
Filter
-