Welcome to the official website of "Zangak" bookstore Order a call now
Cart
Տեսականի

Սովորում ենք փոխադրություն գրել

Karine Torosyan, Karine Chibukhchyan

2200 AMD

Ինչպես պլանավորել մայրենիի դասը 4

Karine Torosyan, Karine Chibukhchyan, Astghik Balayan

3800 AMD

Ինչպես պլանավորել մայրենիի դասը 3

Karine Torosyan, Karine Chibukhchyan, Astghik Balayan

3800 AMD

Թելադրության նյութերի ժողովածու

Hovhannes Zakaryan, Mkhitaryan A․

2600 AMD

Խոսք և հաղորդակցություն 3 Մեթոդական ձեռնարկ

Gayane Terzyan, Karine Torosyan, Yeghine Khachatryan

800 AMD

Սովորեցնում ենք խոսել ճիշտ

Anahit Vardanyan, Hasmik Hovhannisyan, Ani Meliksetyan, Siranush Karapetyan

2600 AMD

Ինչպես պլանավորել մայրենիի դասը 2

Karine Torosyan, Karine Chibukhchyan, Astghik Balayan

3600 AMD

Խոսք և հաղորդակցություն 2 Մեթոդական ձեռնարկ

Gayane Terzyan, Karine Torosyan, Yeghine Khachatryan

700 AMD

Цоколочка. Логопедические игры

Irina Baskakina, Marianna Lynska

1000 AMD

Звенелочка. Логопедические игры

Irina Baskakina, Marianna Lynska

1000 AMD

Methods of Teaching English as a Foreign Language

Lili Karapetyan, Arus Markaryan

2200 AMD
Filter
-