Cart

Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների գործիքների ձեռնարկ

Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների գործիքների ձեռնարկ

4000 AMD
9789939920405
Այս գիրքը ուսուցիչների ու ոլորտի մասնագետների համար ուսուցողական մեծ ձռնարկ է, որում ներկայացված են ՏՏ ոլորտի կրթական գործիքները, մանրամասն ներկայացված են դրանց կիրառությունը:
ՄԱՐԻ հրատարակչություն
9789939920405
00063304
2023
Armenian
Soft
192
150x220
300 grams
16+

Order books and get fast delivery anywhere in the world.
For more information about the terms of delivery and payment methods, see here.

Comments
0 opinion
You will also like
Meet the bestsellers