Welcome to the official website of "Zangak" bookstore Order a call now
Cart

Ինչպես պլանավորել մաթեմատիկայի դասը 2, մաս 1

Publishing house - Zangak

Ինչպես պլանավորել մաթեմատիկայի դասը 2, մաս 1

Publishing house - Zangak
2400 AMD
9789939990774
Սույն ձեռնարկը պարունակում է երկրորդ դասարանում մաթեմատիկայի դասավանդման մեթոդական ցուցումներ, որոնք համապատասխանում են Հանրակրթության պետական չափորոշչի և Մաթեմատիկայի առարկայական չափորոշչի ու ծրագրի պահանջներին: Ըստ «Մաթեմատիկա» առարկայական ծրագրի՝ երկրորդ դասարանում մաթեմատիկայի դասավանդման համար առաջարկվում է 128 ժամ (շաբաթական 4 դասաժամ): Ուսուցման հիմնական միջոցներ են դասագիրքը, աշխատանքային և թեմատիկ գրավորի տետրերը: Այս ուղեցույցում, ի տարբերություն նախկին՝ համառոտ տարբերակի, յուրաքանչյուր թեմայի ուսուցումը ներկայացված է դաս առ դաս։ Ամեն թեմայի վերջում առկա է թեմատիկ գրավորի նմուշօրինակ, ստուգաթերթ, գրավոր աշխատանքների ստուգման ձևեր և ուսուցիչներին օգտակար այլ նյութեր։
Zangak
9789939990774
00062306
2023
Armenian
Soft
133
160x240
214 grams
6+

Order books and get fast delivery anywhere in the world.
For more information about the terms of delivery and payment methods, see here.

Comments
0 opinion
You will also like
Meet the bestsellers