Welcome to the official website of "Zangak" bookstore Order a call now
Cart

Զանգակ այբբենարանի մեթոդական ուղեցույց

Publishing house - Zangak

Զանգակ այբբենարանի մեթոդական ուղեցույց

Publishing house - Zangak
2900 AMD
9789939683171
Սփյուռքի մեկօրյա (արևելահայ) դպրոցներին հասցեագրված «Զանգակ» այբբենարանի և դրան ուղեկցող «Ես սովորում եմ գրել» աշխատանքային տետրերի այս մեթոդական ուղեցույցը ծանոթացնում է ուսուցիչներին գրաճանաչության մեթոդիկայի նրբություններին՝ ներկայացնելով նաև դրա գիտական հիմքերը:
Zangak
9789939683171
00015936
2014
Armenian
Soft
264
170x240
397 grams
16+

Order books and get fast delivery anywhere in the world.
For more information about the terms of delivery and payment methods, see here.

Comments
0 opinion
You will also like
Meet the bestsellers