Добро пожаловать на официальный сайт книжного магазина "Зангак". Закажи звонок сейчас
Корзина
Տեսականի

Մաթեմատիկական միջոցառումներ (4-5)

Рита Хачатрян

1650 драм

Ինչպես պլանավորել մայրենիի դասը 4

Карине Торосян, Карине Чибухчян, Астхик Балаян

3800 драм

Երաժշտություն 2-7 Ուսուցչի ձեռնարկ

Карине Казарян, Гаяне Тадевосян

2000 драм

Звенелочка. Логопедические игры

Ирина Баскакина, Марианна Лынская

1000 драм

Цоколочка. Логопедические игры

Ирина Баскакина, Марианна Лынская

1000 драм

Էթնիկական մանկավարժություն

Альберт Налчаджян, Сократ Мкртчян

1800 драм

Սովորեցնում ենք խոսել ճիշտ

Анаит Варданян, Асмик Ованнисян, Ани Меликсетян, Сирануш Карапетян

2600 драм

Խոսք և հաղորդակցություն 3 Մեթոդական ձեռնարկ

Гаяне Терзян, Карине Торосян, Эгине Хачатрян

800 драм

Զանգակ այբբենարանի մեթոդական ուղեցույց

Джульета Гюламирян

2900 драм

Երաժշտություն 5-7 Ուսուցչի ձեռնարկ

Юрий Юзбашян, Ваграм Аветисян

1500 драм

50 հարց ու պատասխան տարրական դասարանների ուսուցիչների համար: Մաս 2

Карине Торосян, Карине Чибухчян, Эгине Хачатрян

2000 драм
Фильтр
-