Добро пожаловать на официальный сайт книжного магазина "Зангак". Закажи звонок сейчас
Корзина
Տեսականի

Հայոց լեզու 7: Հայտորոշիչ և ձևավորող հարցաշարերի ժողովածու

Лилит Григорян, Ованес Закарян

1400 драм

Մայրենի 2․ Մեթոդական ձեռնարկ

Марине Манукян

3800 драм

Մաթեմատիկա 2․ Մեթոդական ձեռնարկ

Гаяне Бедирян

1500 драм

Ֆիզիկա 7․ Մեթոդական ուղեցույց

Гагик Меликян

3500 драм

Տեխնոլոգիա 2․ Մեթոդական ուղեցույց

Жанна Аветисян

1500 драм

Տեխնոլոգիա 5․ Մեթոդական ուղեցույց

Жанна Аветисян

1700 драм

Բնություն 5․ Մեթոդական ուղեցույց

Карине Аветисян, Тигран Тангамян

1900 драм

Մաթեմատիկական միջոցառումներ (4-5)

Рита Хачатрян

1650 драм

Ինչպես պլանավորել մայրենիի դասը 4

Карине Торосян, Карине Чибухчян, Астхик Балаян

3800 драм

Երաժշտություն 2-7 Ուսուցչի ձեռնարկ

Карине Казарян, Гаяне Тадевосян

2000 драм

Звенелочка. Логопедические игры

Ирина Баскакина, Марианна Лынская

1000 драм

Цоколочка. Логопедические игры

Ирина Баскакина, Марианна Лынская

1000 драм
Фильтр
-