Welcome to the official website of "Zangak" bookstore Order a call now
Cart

Յարութ Կոստանդեան․ Երկեր

Publishing house - Էդիթ Պրինտ
Book series - Սփյուռք

Յարութ Կոստանդեան․ Երկեր

Publishing house - Էդիթ Պրինտ
Book series - Սփյուռք
2900 AMD
9789939756066
«Սփյուռք» մատենաշարի սույն հատորով լույս է տեսնում Հարութ Կոստանդյանի երկերի ժողովածուն։ Այն ներառում է ֆրանսահայ հեղինակի բանաստեղծությունները, արձակ գործերն ու նամակներ։ Ժողովածուում ամփոփված է անօրինակ կյանքով, «բնազդական յոյզերով, ընդոստ մտածումներով» ապրած բանաստեղծի գրական ողջ ժառանգությունը։
Էդիթ Պրինտ
9789939756066
00050146
2020
Armenian
Soft
320
135x200
360 grams
16+

Order books and get fast delivery anywhere in the world.
For more information about the terms of delivery and payment methods, see here.

Comments
0 opinion
Book series Սփյուռք
You will also like
Meet the bestsellers