Welcome to the official website of "Zangak" bookstore Order a call now
Cart

Իմ գրադարանը. Լևոն Շանթ

Publishing house - Էդիթ Պրինտ

Իմ գրադարանը. Լևոն Շանթ

Publishing house - Էդիթ Պրինտ
2200 AMD
9789939524627
Գրող, մանկավարժ և հասարակական գործիչ Լևոն Շանթի ստեղծագործության նշանակությունը հայ գրականության և մշակույթի պատմության մեջ հիմնականում պայմանավորված է նրա դրամատուրգիայով: Նրա գործերում արծարծված են անհատի ու հասարակության փոխհարաբերության, եսի ու անձնազոհության, զգացմունքների ու ազատության տենչանքի, հարափոփոխ ապրումների ու տրամադրությունների խնդիրներ:
Էդիթ Պրինտ
9789939524627
00034477
2018
Armenian
Soft
254
145x200
270 grams
12+

Order books and get fast delivery anywhere in the world.
For more information about the terms of delivery and payment methods, see here.

Comments
0 opinion
Book series Իմ գրադարանը
You will also like
Meet the bestsellers