Cart

Տղան լեռան գագաթին

Publishing house - Վերնատուն
Book series - Կարդալիք

Տղան լեռան գագաթին

Publishing house - Վերնատուն
Book series - Կարդալիք
4400 AMD
9789939918068
Սա իշխանության հասնելու հմայքի և երիտասարդների վարքի մասին ազդեցիկ պատմություն է ՝ լի կյանքը դառնացնող ցավով և զղջումով: Անհնար է մի կողմ դնել վերին աստիճանի տխուր և նույնքան շքեղ այս պատմությունը: Բոյնն իր տարիքի մեջ է, երբ ուսումնասիրում է մեղքն ու մեղավորությունը:
Վերնատուն
9789939918068
00043507
2019
Armenian
Hard
264
135x210
327 grams
16+

Order books and get fast delivery anywhere in the world.
For more information about the terms of delivery and payment methods, see here.

Comments
0 opinion
Book series Կարդալիք
You will also like
Meet the bestsellers