Welcome to the official website of "Zangak" bookstore Order a call now
Cart

Իմ գրադարանը. Սիամանթո

Publishing house - Էդիթ Պրինտ

Իմ գրադարանը. Սիամանթո

Publishing house - Էդիթ Պրինտ
1950 AMD
9789939524665
Սիամանթոն արևմտահայ քնարերգության անկրկնելի դեմքերից է: ​Սիամանթոյի այս ժողովածուն լույս է տեսել «Իմ գրադարանը» մատենաշարով: «Իմ գրադարանը» մատենաշարի յուրաքանչյուր գրքում ներկայացված են հայ դասական գրողների լավագույն գործերը: Մատենաշարը հասցեագրված է դպրոցականներին, ուսանողներին, մեծահասակ ընթերցողներին և առհասարակ բոլոր նրանց, ովքեր սիրում են հայ գրականությունը:
Էդիթ Պրինտ
9789939524665
00034488
2012
Armenian
Soft
152
145x200
180 grams
12+

Order books and get fast delivery anywhere in the world.
For more information about the terms of delivery and payment methods, see here.

Comments
0 opinion
Book series Իմ գրադարանը
You will also like
Meet the bestsellers