Welcome to the official website of "Zangak" bookstore Order a call now
Cart

Աշխարհի ատլաս

Publishing house - Կոլլաժ

Աշխարհի ատլաս

Publishing house - Կոլլաժ
2340 AMD
9789993098195
Ատլասում զետեղված են աշխարհի բոլոր պետությունների ընդհանուր վարչական քարտեզներ, որոնք խմբավորված են ըստ մայրցամաքների և հիմնական տարածաշրջանների:
Կոլլաժ
9789993098195
00038287
2014
Armenian
Soft
80
150x200
165 grams
10+

Order books and get fast delivery anywhere in the world.
For more information about the terms of delivery and payment methods, see here.

Comments
0 opinion
You will also like
Meet the bestsellers