Welcome to the official website of "Zangak" bookstore Order a call now
Cart

Պոեմներ

Publishing house - Մագաղաթ

Պոեմներ

Publishing house - Մագաղաթ
5900 AMD
9789939910734
Գիրքն իր տեսակով բացառիկ է, քանզի մեկտեղվել են Պարույր Սևակի բոլոր տպագրված պոեմները։ Չորրորդ հրատարակության մեջ ուղղվել են նկատված վրիպակները, փոխվել է պոեմների հերթագայությունը։
Մագաղաթ
9789939910734
00052923
2021
Armenian
Hard
748
22x15
912 grams
12+

Order books and get fast delivery anywhere in the world.
For more information about the terms of delivery and payment methods, see here.

Comments
0 opinion
You will also like
Meet the bestsellers