Cart

Իմ գրադարանը. Վահան Տերյան

Publishing house - Էդիթ Պրինտ

Իմ գրադարանը. Վահան Տերյան

Publishing house - Էդիթ Պրինտ
2500 AMD
9789939524474
Վահան Տերյանը հայ քնարերգության մեջ սկզբնավորել է մի նոր շրջան, որը նպաստել է մեր բանաստեղծական արվեստի հետագա զարգացմանը: Գրել է ավելի քան 400 բանաստեղծություն, շուրջ երեք տասնյակ գրական-քննադատական և հրապարակախոսական հոդված, մի քանի հարյուր նամակ:
Էդիթ Պրինտ
9789939524474
00034492
2011
Armenian
Soft
216
145x200
240 grams
12+

Order books and get fast delivery anywhere in the world.
For more information about the terms of delivery and payment methods, see here.

Comments
0 opinion
Book series Իմ գրադարանը
You will also like
Meet the bestsellers