Welcome to the official website of "Zangak" bookstore Order a call now
Cart

Ֆիզիկական աշխարհագրության տերմինների եռալեզու բառարան

Ֆիզիկական աշխարհագրության տերմինների եռալեզու բառարան

4500 AMD
9789939538693
Հայկական աշխարհագրության մեջ առաջին եռալեզու բառարանը, որտեղ տրված են ֆիզիկական աշխարհագրության, քարտեզագրության, երկրաբանության և այլ հարակից գիտությունների մոտ 5000 տերմիններ:
Հեղինակային հրատարակություն
9789939538693
00032934
2010
Armenian
Soft
312
170x240
461 grams
16+

Order books and get fast delivery anywhere in the world.
For more information about the terms of delivery and payment methods, see here.

Comments
0 opinion
You will also like
Meet the bestsellers