Cart

Արվեստի վարպետներ-խճանկար

Publishing house - Antares

Արվեստի վարպետներ-խճանկար

Publishing house - Antares
5990 AMD
9789939761619
Գրքում խաղի ձևով ներկայացված են համաշխարհային նկարչության գլուխգործոցները, որոնք հավաքելով երեխան մի կողմից կվայելի խաղի հաճույքը, մյուս կողմից նորովի կճանաչի արվեստի մեծագույն գործերը:
Antares
9789939761619
00001120
2014
Armenian
Hard
14
255x335
1460 grams
4+

Order books and get fast delivery anywhere in the world.
For more information about the terms of delivery and payment methods, see here.

Comments
0 opinion
You will also like
Meet the bestsellers