Welcome to the official website of "Zangak" bookstore Order a call now
Cart

Օրհներգեր։ Մ․Մաշտոց

Օրհներգեր։ Մ․Մաշտոց

4000 AMD
9789993059837
Գիրքը բովանդակում է Մեսրոպ Մաշտոցի և Սահակ Պարթևի հեղինակած կամ նրանց վերագրված բոլոր օրհներգերը: Բնագրերին զուգահեռ ներկայացված են դրանց արևելահայ աշխարհաբար վերածումները:
Հեղինակային հրատարակություն
9789993059837
00032188
2010
Old Armenian
Ultrathin
382
135x210
510 grams
16+

Order books and get fast delivery anywhere in the world.
For more information about the terms of delivery and payment methods, see here.

Comments
0 opinion
You will also like
Meet the bestsellers