Cart

Որբերի ամենայն հայոց հայրիկը

Publishing house - Antares

Որբերի ամենայն հայոց հայրիկը

Publishing house - Antares
3990 AMD
9789939764344
Գիրքը ներկայացնում է ցեղասպանության տարիներին Ամենայն հայոց բանաստեղծ Հովհաննես Թումանյանի որբախնամ գործունեությունը, Էջմիածնի, Ալեքսանդրապոլի, Թիֆլիսի մանկատների որբերի կյանքում նրա հայրական հոգատարությունը, անմոռաց դերը:
Antares
9789939764344
00043087
2019
Armenian
Ultrathin
264
130x210
400 grams
16+

Order books and get fast delivery anywhere in the world.
For more information about the terms of delivery and payment methods, see here.

Comments
0 opinion
You will also like
Meet the bestsellers