Cart

Մաթեմատիկա 2 (մաս 1)

Publishing house - Էդիթ Պրինտ

Մաթեմատիկա 2 (մաս 1)

Publishing house - Էդիթ Պրինտ
1500 AMD
9789939759715
Մաթեմատիկայի դասագիրք հանրակրթական դպրոցի 2-րդ դասարանի համար: Երաշխավորված է ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության կողմից:
Էդիթ Պրինտ
9789939759715
00063083
2024
Armenian
Soft
96
160x240
250 grams
6+

Order books and get fast delivery anywhere in the world.
For more information about the terms of delivery and payment methods, see here.

Comments
0 opinion
You will also like
Meet the bestsellers