Welcome to the official website of "Zangak" bookstore Order a call now
Cart

Խաղաղության հավատամքով

Publishing house - Antares

Խաղաղության հավատամքով

Publishing house - Antares
4990 AMD
9789939768991
Ժողովածուն ամփոփում է ազատամարտիկ, 1991-1994 թթ․ Արցախյան պատերազմում Հայաստանի հարավային շրջաննեի պաշտպանության կազմակերպիչ, քաղաքական գործիչ, 2020թ․ երկրորդ Արցախյան պատերազմում զոհված Դավիթ Մաթևոսյանի թողած գրավոր ժառանգության ընտրանին։ Տարբեր ժանրի նյութերը ոչ միայն բնութագրում են հեղինակին՝ որպես բացառիկ քաղաքական անհատ և արժանավոր քաղաքացի, այլ նաև հավաստի սկզբնաղբյուր են՝ 1988-ից ի վեր, շուրջ երեք տասնամյակի մեր պատմության կարևոր մանրամասների մասին։
Antares
9789939768991
00055349
2022
Armenian
Hard
396
16․5X23
700 grams

Order books and get fast delivery anywhere in the world.
For more information about the terms of delivery and payment methods, see here.

Comments
0 opinion
You will also like
Meet the bestsellers