Cart

Կառավարչական հմտությունների զարգացում

Publishing house - Antares

Կառավարչական հմտությունների զարգացում

Publishing house - Antares
2990 AMD
9789939516301
Հայերեն ուրույն լեզվամտածողությամբ շարադրված «Կառավարչական հմտությունների զարգացում» ձեռնարկի նպատակն ու խնդիրներն են. ուսումնառողների, որպես հանրային կառավարման ապագա մասնագետների, ինչպես նաև ղեկավար-կառավարիչ-առաջնորդի ներուժ և ձգտում ունեցող անձանց անհատական և թիմային կառավարչական ունակությունների բացահայտման և (ինքնա-) գնահատման գործնական հմտությունների զարգացումը, նրանց ինքնաիրականացման և (ինքնա-) մոտիվացման մակարդակի բարձրացումը, ինչպես նաև աշխատանքային խմբի/թիմի արդյունավետ ղեկավարմանը,կազմակերպության/ստորաբաժանման կառավարման բարեփոխմանը, վերակազմավորմանն ու զարգացմանը, կառավարչական գործունեության արդյունավետության բարձրացմանը միտված գիտելիքների և հմտությունների ուսուցանումը, աշխատանքային գործունեության մեջ ներգրավված անձանց օբյեկտիվ և գիտակցված գործարար որակների (competency) մասին գիտելիքների և դրանց կիրառության ու զարգացման հմտությունների ձևավորումը՝ միտված ղեկավարների և ենթակաների միջև կառուցողական աշխատանքին, ինչպես նաև գործընկերների հետ արդյունավետ համագործակցությանը:
Antares
9789939516301
00033766
2014
Armenian
Soft
228
120x170
282 grams
16+

Order books and get fast delivery anywhere in the world.
For more information about the terms of delivery and payment methods, see here.

Comments
0 opinion
You will also like
Meet the bestsellers