Welcome to the official website of "Zangak" bookstore Order a call now
Cart

Իրավաքաղաքական մտքի պատմություն

Իրավաքաղաքական մտքի պատմություն

3900 AMD
9789993003038
Ձեռնարկը նախատեսված է ակադեմիական հանրության, բուհերի ուսանողների, ինչպես նաև իրավունքի և քաղաքականության հիմնահարցերով հետաքրքրվող մասնագետների լայն շրջանակի համար։
Հեղինակային հրատարակություն
9789993003038
00053239
2021
Armenian
Hard
250
210x150
345 grams
16+

Order books and get fast delivery anywhere in the world.
For more information about the terms of delivery and payment methods, see here.

Comments
0 opinion
You will also like
Meet the bestsellers