Cart

Հայտնի հեքիաթագիրներ․ Հովհաննես Թումանյան

Publishing house - Էդիթ Պրինտ

Հայտնի հեքիաթագիրներ․ Հովհաննես Թումանյան

Publishing house - Էդիթ Պրինտ
900 AMD
9789939757971
«Հայտնի հեքիաթագիրներ» շարքով լույս է տեսել մեծանուն մանկագիր, երեխաների սիրելի Հովհաննես Թումանյանի հեքիաթների ժողովածուն: Նոր, զվարճալի պատկերազարդումներով այս գիրքը ընդգրկում է գրողի 16 հեքիաթները՝ ուսանելի և հետաքրքրական բոլոր ժամանակներում:
Էդիթ Պրինտ
9789939757971
00055318
2022
Armenian
Soft
80
140x200
200 grams
5+

Order books and get fast delivery anywhere in the world.
For more information about the terms of delivery and payment methods, see here.

Comments
0 opinion
You will also like
Meet the bestsellers