Cart

Հայկական նախշեր: Փաթեթավորման թուղթ

Publishing house - Kyurkchyan

Հայկական նախշեր: Փաթեթավորման թուղթ

Publishing house - Kyurkchyan
5550 AMD
9789939916774
Զարդանախշ թղթեր՝ վեր փաթեթավորելու եւ այլ գեղագիտական նպատակների համար քանակ՝ 12 (յուրաքանչյուրը տարբեր զարդանախշերով) Gift wraping and creative paper 12 large sheets (each with different ornaments)
Kyurkchyan
9789939916774
00035222
2018
Soft
12
343x25510
120 grams
6+

Order books and get fast delivery anywhere in the world.
For more information about the terms of delivery and payment methods, see here.

Comments
0 opinion
You will also like
Meet the bestsellers