Cart

Հայ ժամանակակից գրականության քրեստոմատիա 7-րդ դաս.

Publishing house - Էդիթ Պրինտ

Հայ ժամանակակից գրականության քրեստոմատիա 7-րդ դաս.

Publishing house - Էդիթ Պրինտ
1500 AMD
9789939758497
Քրեստոմատիան կազմված է ՀՀ հանրակրթական դպրոցի առարկայական ծրագրին համապատասխան և նախատեսված է ուսուցիչների ու 7-րդ դասարանի աշակերտների համար: Ներառում է հայ և օտար հեղինակների ծրագրային ու լրացուցիչ այլ ստեղծագործություններ. արտադասարանական ընթերցանության համար նախատեսված արձակ ու չափածո գործեր, իսկ ծավալուն երկերից՝ հատվածներ: Յուրաքանչյուր հեղինակի մասին նյութն սկսվում է իր իսկ ասույթներից ընտրված բնաբանով ու նրա դիմանկարով: Ներկայացված են հեղինակին, հայ ժողովրդին, Հայաստանին, հայոց լեզվին ու գրականությանը նվիրված ասույթներ, ինչպես նաև հեղինակի մասին հայ և օտար մեծերի գնահատականներ:
Էդիթ Պրինտ
9789939758497
00056039
2009
Armenian
Soft
112
165x240
112 grams
12+

Order books and get fast delivery anywhere in the world.
For more information about the terms of delivery and payment methods, see here.

Comments
0 opinion
You will also like
Meet the bestsellers