Cart

Գիտակից ծնող, ներդաշնակ երեխա

Publishing house - Zangak

Գիտակից ծնող, ներդաշնակ երեխա

Publishing house - Zangak
2900 AMD
9789939687506
Եթե ցանկանում եք, որ ձեր փոքրիկը մեծանա ուրախ և երջանիկ, իսկ դուք լինեք հանգիստ, հավասարակշռված ծնող, ուրեմն այս գիրքը հենց ձեզ համար է։ Ինչպես սահմանափակել երեխայի անցանկալի վարքը, բայց չհասնել ծայրահեղ պատժամիջոցների, ինչպես խրախուսել երեխային, որ նա ցանկանա շարունակել իր արդյունավետ վարքը, ինչպես օգնել նրան հաղթահարել վախերը, կառավարել ագրեսիան, հարմարվել նոր միջավայրին։ Այս բոլոր հարցերի պատասխանները կարող եք գտնել գրքում՝ զարգացնելով ձեր մեջ գիտակից, դրական ծնողի կերպարը։
Zangak
9789939687506
00042514
2019
Armenian
Soft
128
140x200
186 grams
16+

Order books and get fast delivery anywhere in the world.
For more information about the terms of delivery and payment methods, see here.

Comments
0 opinion
You will also like
Meet the bestsellers