Welcome to the official website of "Zangak" bookstore Order a call now
Cart

Երևան քաղաք

Publishing house - Antares

Երևան քաղաք

Publishing house - Antares
1500 AMD
9789939517292
Հարազատ միևնույն ժամանակ՝ օտար, հյուրընկալ ու՝ վանող, գեղեցիկ, ու ՝ անդուր, բայց ամեն դեպքում ՝ սիրելի Երևանի բանաստեղծականացումն է Հուսիկ Արայի ժողովածուն: Հոգեբանական տպավորից ընկալումների, սիրո և հավատարմության բաց ու անկեղծ խոստովանույթունների, բայց և՝ քննադատող հայացքի համադրությունը օգնում է ընկալել մեր սիրելի մայրաքաղաքի՝ մեր թևերի մեջ մեծացած աղջկա կերպասրն իր ամբողջության մեջ:
Antares
9789939517292
00001556
2016
Armenian
Soft
63
200x120x6
60 grams
16+

Order books and get fast delivery anywhere in the world.
For more information about the terms of delivery and payment methods, see here.

Comments
0 opinion
You will also like
Meet the bestsellers