Welcome to the official website of "Zangak" bookstore Order a call now
Cart

Եկեք ստեղծենք մեծ արվեստ

Publishing house - Zangak

Եկեք ստեղծենք մեծ արվեստ

Publishing house - Zangak
5300 AMD
9789939683232
Այս գիրքը լի է ոգևորիչ գաղափարներով, որոնք կխթանեն քո ստեղծագործական երևակայությունը: Դու հնարավորություն կունենաս ինքնուրույն ավարտելու Մոնա Լիզայի ժպիտը և կնկարես Ջեքսոն Փոլլոքի պես՝ օգտագործելով Գնդիկ, Սկուտեղ, Ներկ ու Թուղթ: Գիրքը քայլ առ քայլ ցուցումներ է տալիս, թե ինչպես նկարել Թռչուն, որը գրեթե չի տարբերվի իրականից, ինչպես նաև Հեծանիվ նկարելու Հուսալի մեթոդ է առաջարկում:
Zangak
9789939683232
00000305
2014
Armenian
Soft
224
210x290
736 grams
5+

Order books and get fast delivery anywhere in the world.
For more information about the terms of delivery and payment methods, see here.

Comments
0 opinion
You will also like
Meet the bestsellers