Welcome to the official website of "Zangak" bookstore Order a call now
Cart

Բանկը պատի մեջ

Publishing house - Antares

Բանկը պատի մեջ

Publishing house - Antares
1950 AMD
9789939763583
Աշխարհի ամենակկարևոր, նշանակալից գյուտերը կատարվել են, որովհետև ծագել է դրանց անհրաժեշտությունը: Այսպիսի մի հայտնագործություն էր նաև բանկոմատի` կանխիկ դրամ տրամադրող ավտոմատ սարքի գյուտը:
Antares
9789939763583
00038485
2019
Armenian
Hard
32
200x210
300 grams
6+

Order books and get fast delivery anywhere in the world.
For more information about the terms of delivery and payment methods, see here.

Comments
0 opinion
Book series Էվրիկա էվրիկա
You will also like
Meet the bestsellers