Cart

Այսպիսին է Ուորհոլը

Publishing house - Zangak

Այսպիսին է Ուորհոլը

Publishing house - Zangak
3600 AMD
9789939688138
Էնդի Ուորհոլը ութ տարեկանում վարակվում է խորեայով և գամվում անկողնուն։ Նկարչի մայրը նրան տալիս է արվեստի առաջին դասերը։ Այս գիրքն իսկական նվեր է բոլո՜ր արվեստասերների համար։
Zangak
9789939688138
00052926
2021
Armenian
Hard
80
175x228
400 grams
16+

Order books and get fast delivery anywhere in the world.
For more information about the terms of delivery and payment methods, see here.

Comments
0 opinion
You will also like
Meet the bestsellers