Welcome to the official website of "Zangak" bookstore Order a call now
Cart
էսսեների այս ժողովածուն հեղինակի տասներորդ գիրքն է: Այն կարող էր կոչվել «Հազար օրերի միջով»: Կարող էր կոչվել նաեւ «Անհայտի ափին», բայց ճիշտ է, թերեւս, Անհայտի սահմանը, որի դիմաց այս գրքում կանգնած է հեղինակը - մենակ։ Եվ կարդալով գիրքը` ընթերցողը վստահորեն իրեն մենակ չի զգա հայտնվելով անհայտի ափին։
Հեղինակային հրատարակություն
9789939865485
00035203
2018
Armenian
Hard
496
155x210
687 grams
16+

Order books and get fast delivery anywhere in the world.
For more information about the terms of delivery and payment methods, see here.

Comments
0 opinion
You will also like
Meet the bestsellers