Welcome to the official website of "Zangak" bookstore Order a call now
Cart

Մայրենի 5․ Մաս 2

Publishing house - Էդիթ Պրինտ

Մայրենի 5․ Մաս 2

Publishing house - Էդիթ Պրինտ
1500 AMD
2002017000002
Պատկերազարդ դասագիրք հանրակրթական դպրոցի հինգերորդ դասարանի համար: Մեթոդական սկզբունքներով և բովանդակությամբ «Մայրենի 4»-ի շարունակությունն է: Երաշխավորել է ՀՀ Կրթության և գիտության նախարարությունը:
Էդիթ Պրինտ
2002017000002
00056305
2022
Armenian
Soft
240
145x210
250 grams
6+

Order books and get fast delivery anywhere in the world.
For more information about the terms of delivery and payment methods, see here.

Comments
0 opinion
You will also like
Meet the bestsellers