Welcome to the official website of "Zangak" bookstore Order a call now
Cart

Հանդբոլ

Publishing house - Zangak

Հանդբոլ

Publishing house - Zangak
900 AMD
Դասագիրքը իր մեջ ընդգրկում է հանդբոլիստների պատրաստության տեսական եւ մեթոդական բաժինները, հանդբոլի պատմությունը եւ զարգացումը՝ աշխարհում եւ հայաստանում:
Zangak
00031630
2004
Armenian
Soft
318
200x143x10
329 grams
12+

Order books and get fast delivery anywhere in the world.
For more information about the terms of delivery and payment methods, see here.

Comments
0 opinion
You will also like
Meet the bestsellers